Контакт

Контакт

МАКОТЕРМ ДООЕЛ Скопје
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ УСЛУГИ И ЗАСТАПУВАЊЕ

Адреса: ул. Мито Хаџивасилев бр.52, Скопје, Р. Македонија
тел: +389 (070) 367442
тел/факс: +389 (02) 3117733
e-mail: info@makoterm.com.mk
web: www.makoterm.com.mk

Работно време:
Понеделник – Петок: 8:00 – 16:00


КОМЕРЦИЈА:

mitko.damjanov@makoterm.com.mk


ИЖЕНЕРИНГ:

igor.jordanov@makoterm.com.mk